Chronic Pain in Patients with Spinal Cord Injury in Community: A Four-year Retrospective Study
WU Dan, DENG Pei-lin, ZHANG Shao-jun, ZHAO Zheng-en, WANG Jian-xiong
《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 . 2019, (6): 657 -663 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.06.008